Cómo asociarse

Quen pode participar en Cluergal


Cluergal é un organismo aberto á participación; os membros segundo a súa tipoloxía, encadraranse por actividade nos seguintes grupos:


 • Grupo A: Fabricantes de Compoñentes de equipos enerxéticos ou sostibilidade enerxética.
 • Grupo B: Empresas de Servizos, como poden ser empresas de transnporte, de grúas, enxeñerías, de desenvolvemento tecnolóxico, instaladores, mantedores, operadores, etc.
 • Grupo C: Tecnólogos
 • Grupo D:Distribuidores de Enerxía.
 • Grupo E: Promotores de instalacións enerxéticas.
 • Grupo F: Administracións Públicas
 • Grupo G: Universidades e Centros de Investigación
 • Grupo H: Outros, tales coma, Asociacións, Fundacións, Colexios Profesionais.

Requisitos para ser membro


Para adquirir a condición de membro, deberanse cumplir os seguintes requisitos:


 • Solicitar por escrito á Xunta Directiva o seu ingreso.
 • Satisfacer a cota de entrada na contía e forma que estableza a Asamblea Xeral
 • Recibir la notificación de la Junta Directiva aprobando su incorporación al Clúster que deberá resolver por escrito y de forma motivada en un plazo máximo de tres meses.
 • Aportar a documentación xustificativa necesaria.